Platforma i Projekty

Platforma jako system komunikacji i ewidencjonowania zawiera cały ekosystem Społeczności Synterium . Stanowi punkt wejścia dla uczestnika Społeczności i kanał współdziałania ze wszystkimi partnerami, strukturami, elementami biznesowymi i projektami Synterium. Projekty Finance, Genomics и LifeStyle są fundamentem Synterium .

Platforma ewidencjuje współdziałanie handlowe i działalność finansową uczestników Społeczności. Do rozliczeń wzajemnych wewnątrz Społeczności i w ramach projektów stosowana jest jednostka obliczeniowa Społeczności Synterium – GectaCoin.