Nasza Filozofia

Synterium – to Zespół, uczestnicy którego są zjednoczeni współną Misją.

Taką Мisją jest rozszerzenie mozliwości człowieka za pomocą osiągnięć technologii współczesnych.

Podstawowe Wartości Zespołu to:

  • Synergia możliwości;
  • Indywidualne swoboda i niezależność;
  • Ciągły rozwój osobistości.

Zjednocząc wspólne Wartości, dążymy ciągle do realizacji naszej Misji.

Wartości w projektach Synterium

Podstawą filozofii ZespołuWartości, które odpowiadają koncepcji podstawowych kierunków działalności Synterium. Na podstawie tej Filozofii, bazuje się szlak Spółki na zasadach sprawiedliwego wynagrodzenia za wkład każdego uczestnika w rozwój Zespółu.

Po przyłączeniu każdy uczesnik otrzymuje nieograniczone możliwości. Po pierwsze to prawo wyboru kierunku działalności, który jest ciekawy mu i którym chciałby zajmować się w przyszłości.

Podstawowe kierunki są: Synterium Finance, Synterium Genomics, Synterium Ecology, Synterium LifeStyle. Uczestnictwo w tych projektach doprowadzi do rozszerzeniu możliwości uczestników, ponieważ tylko dzięki wspólnym wysiłkom można osiągnąć sporych wyników.

I. Genomia i Ekologia (Możliwości)

Otrzymanie i opracowanie danych w globalnym zakresie co jako wynik daje możliwość usprawniać jakość życia każdego uczestnika.

Łącząc wyniki badań w branży genomii człowieka i ekologii ze współczesnymi technicznymi możliwościami i technologią block-chain tworzymy personalne rozwiązania dla każdego.

II. Finanse (Swoboda)

Finanse – technologiczna podstawa ekosystemu Zespołu, która zapewnia finansową stabilność i swoboda uczestników.

III. Styl życia (Rozwój)

Po otrzymaniu nowych możliwości i swobody finansowej każdy chce realizować swój potencjał, marzenia realizować w rzeczywistości i kontynuować rozwój.