Synterium LIFESTYLE

Projekt Synterium Lifestyle – to rozwiązanie online do śledzenia stanu zdrowia i doboru optymalnych towarów i usług zalecanych zgodnie z indywidualnymi właściwościami biologicznymi każdego człowieka. Troska o urodzie, zdrowiu i długowieczności staje się możliwa z ocyfrowaniem indywidualnej informacji biologicznej i zastosowaniem ostatnich osiągnięć genomiki personalnej z wysokimi technologiami.

ETAPY ROZWOJU PROJEKTU

Life Market
3 kwartał 2018 – 2 kwartał 2020

Uruchomienie Synterium Marketplace – to powierzchnie online oferujące towary i usługi mające na celu harmonizację zdrowego i pełnowartościowego trybu życia.

Główne kategorie produktów i usług na powierzchni handlowej reprezentowane są w 4 kategoriach:

  • Sport – towary związane z prowadzeniem aktywnego trybu życia.
  • Zdrowie i uroda – produkty i usługi związane z ulepszeniem ogólnego dobrobytu oraz wyglądu zewnętrznego, normalizacji wyżywienia i aktywnej długowieczności.
  • Podróże – indywidualne dopasowanie usług turystycznych z uwzględnieniem właściwości fizjologii i stanu zdrowia na podstawie danych uzyskanych poprzez analizę DNA.
  • Renoma – towary i serwisy mające na celu tworzenie trybu i stylu sukcesywnego człowieka.
Life High Market
2 kwartał 2020 – 1 kwartał 2021

Udoskonalenie powierzchni handlowej Synterium Marketplace do poziomu powierzchni serwisowej poleceń osobistych. Systemy intelektualne porównania Synterium pozwalają na określenie dla użytkownika marketplace polecanych towarów i serwisów z uwzględnieniem właściwości indywidualnych i biologicznych osoby. Ta funkcja zostanie możliwa dzięki wykorzystaniu napracowań projektu Synterium Genomika Synterium Ekologia.

Udział użytkownika w projekcie Synterium Genomika umożliwi uzyskanie pełnej personalizowanej Karty poleceń w zakresie zdrowia, urody i trybu życia. Na podstawie osobistej Karty poleceń wbudowana sztuczna inteligencja marketplace wybierze dla konsumenta odpowiednie produkty i usługi.

Poszerzenie asortymentu Marketplace produktami własnej marki.

Life Infinity
2 kwartał 2021 – 2 kwartał 2022

Uruchomienie aplikacji mobilnej Synterium Life – to wersja mobilna powierzchni handlowej Marketplace i śledzenie głównych wskaźników zdrowia w trybie realnego czasu.

Współpraca z producentami dotycząca wdrożenia Standardu informacyjnego zgodności dla produktów i usług w formie kodu QR na opakowaniu towaru lub informacji na stronie dla usług. Przy odczycie kodu QR w aplikacji mobilnej Synterium Life użytkownik uzyska informacje dotyczące składu produktów lub skutków produktu, a aplikacja automatycznie wygeneruje wniosek na temat indywidualnego oddziaływania na organizm. Spożycie lub wykorzystanie produktów także zostanie zapisane w Synterium Life celem śledzenia wpływu w dynamice.