Synterium GENOMIKA

Projekt Synterium Genomika ma na celu poszukiwanie rozwiązań w zakresie diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób, które by były optymalne dla wybranej osoby z uwzględnieniem indywidualnych właściwości jej organizmu.

Projekt realizuje się drogą przeprowadzenia badań naukowych na podstawie nagromadzonych wzorców biologicznych człowieka, stosując możliwości technologiczne Synterium, do opracowania nowych podejść w zakresie personalizowanej medycyny i genomiki.

CELE PROJEKTU

Centralne badania projektu Synterium Genomika mają na celu analizę genomu człowieka. Wyniki badań genomowych mają zastosowanie do osobistego wyznaczenia predyspozycji genetycznych do chorób, skuteczności diagnostyki i leczenia, wykorzystania preparatów kosmetologicznych, wyboru prawidłowego wyżywienia i aktywności fizycznej.

W ramach zadań projektu tworzenie magazynu cyfrowego wzorców DNA – GSG Computing Storage i repozytorium fizycznego materiałów biologicznych BioBank do nagromadzenia bazy danych. Cyfrowe przechowywanie danych, przetwarzanie i analiza informacji zabezpiecza się poprzez możliwości technologiczne i obliczeniowe GSG GectaHPC Blockchain projektu Synterium Finanse.

ETAPY ROZWOJU PROJEKTU

GSG Storage
3 kwartał 2018 – 2 kwartał 2019

Uruchomienie GSG Computing Storage – magazynu cyfrowego wzorców DNA pozwalającego jednostkom badawczym na przeprowadzenie badań pełnozakresowych genomów na bardziej wysokotechnologicznym poziomie przy minimalnych stratach. Organizacje badawcze uzyskują zdalny dostęp do wyodrębnionego repozytorium wirtualnego do przechowywania własnej bazy wzorców cyfrowych genomu, przetwarzania i analizy.

Building BioBank
3 kwartał 2018 – 2 kwartał 2020

Budowa Biobanku fizycznego do pobierania i przechowywania płynów biologicznych, tkanek, DNA, RNC, a także przechowywania informacji powiązanych.

GSG Research
3 kwartał 2019 – 2 kwartał 2020

Nadanie nieograniczonego dostępu organizacjom badawczym do całej nagromadzonej bazy wzorców DNA, przechowywanej w GSG Computing Storage, do celów naukowo-badawczych.

Przeprowadzenie własnych badań genomowych wspólnie z ośrodkami handlowymi i jednostkami naukowymi.

BioBank Launch
2 kwartał 2020 – 1 kwartał 2021

Komercyjne uruchomienie usług korporacyjnych – dostęp do jednostek naukowo-badawczych do przechowywanych informacji i przetwarzania materiałów biologicznych.

Start sprzedaży usług indywidualnych – przeprowadzenie testów genetycznych i przechowywanie danych wyników testów, a także usługi dodatkowe.

Organizacja magazyn biosurowca do drukowania i przechowywania nadrukowanych bioegzemplarzy.

GSG Investments
2 kwartał 2020 – 1 kwartał 2021

Tworzenie struktury finansowej do rozwoju programu technologii biodruku do bioinżynieryjnej odnowienia narządów i tkanek człowieka.

GSG Integration
2 kwartał 2021 – 2 kwartał 2022

Udoskonalenie możliwości obliczeniowych GSG Computing Storage i integracja z systemami obcymi

BioBank 3D BioPrinting
2 kwartał 2021 – 2 kwartał 2022

Współpraca z organizacjami naukowymi w zakresie opracowania i udoskonalenia technologii druku 3D konstrukcji biologicznych.