Synterium FINANSE

Projekt Synterium Finanse zabezpiecza bazę technologiczną do realizacji projektów Platformy i do funkcjonowania własnego osobistego Stowarzyszenia GectaCoin .

W ramach projektu utworzono system ewidencjonowania, przechowywania i przetwarzania danych – GectaHPC Blockchain.

System GectaHPC Blockchain stanowi wysoce produkcyjny klaster komputerowy (HPC), który jest magazynem danych klasy Big Data i zasobem obliczeniowym na bazie technologii łańcucha bloków.

Technologia

Architektura klasterowa GectaHPC Blockchain pozwala na zabezpieczenie skalowalności systemu wskutek wielu związanych między sobą komputerów pracujących razem jako jedyny zasób komputerowy dla wykonania ogólnych zadań.

Zastosowanie technologii łańcucha bloków w systemie zapewnia bezpieczne decentralizowane przechowywanie i ewidencjonowanie informacji.

Rodzaj obliczenia klastera umożliwia zmniejszenie czasu obliczeń w porównaniu z osobnym komputerem, dzieląc zadania na równolegle wykonujące gałęzi, które dokonują wymiany danych w łączącej sieci.

ZASTOSOWANIE GectaHPC Blockchain

Synterium Finanse

zabezpiecza emisje kryptowaluty Społeczności GectaCoin i ewidencjonowanie transakcji
obsługa wyodrębnionych „wirtualnych łańcuchów bloków” do świadczenia usług komercyjnych dla klientów zewnętrznych

Synterium Genomika i Synterium Ekologia

do przechowywania, przetwarzania i analizy danych uzyskanych w ramach badań
do obliczeń naukowych

ETAPY ROZWOJU GectaHPC Blockchain

Gecta Computing Primary
4 kwartał 2017 – 3 kwartał 2018

Tworzenie pierwszej wersji GectaHPC Blockchain, która zawiera tworzenie magazynu fizycznego danych z podstawowym wykorzystaniem technologii łańcucha bloków.

Uruchomienie sieci partnerskiej dla uczestników puli obliczeniowej. Uczestnicy puli obliczeniowej za pomocą użytych USB urządzeń obliczeniowych, połączonych w sieć rozproszoną, tworzą łańcuch bloków. Tworzenie łańcucha bloków pozwala na utrzymywanie mocy systemu GectaHPC Blockchain, wytwarzanie GectaCoin i zabezpieczenie ewidencjonowania danej jednostki.

Zwiększenie wydajności obliczeniowej systemu GectaHPC Blockchain wskutek zwiększenia liczby uczestników puli obliczeniowej.

Gecta Computing Distributed
4 kwartał 2018 – 2 kwartał 2019

Wydanie wersji podstawowej GectaHPC Blockchain w razie osiągnięcia mocy systemu w wysokości 6 000 węzłów obliczeniowych. Zmiana wersji następuje poprzez przejście od jednego magazynu fizycznego danych do architektury rozproszonej magazynu z przeniesieniem kopii architektury na komputery osobiste uczestników puli obliczeniowej. Taka możliwość będzie osiągnięta przy wykorzystaniu nowego pokolenia urządzeń USB przez uczestników miningu.

GectaHPC Cluster
3 kwartał 2019 – 1 kwartał 2020

Wydanie wersji docelowej GectaHPC Blockchain z nową funkcjonalnością zabezpieczającą przeprowadzenie obliczeń referencyjnych w systemie, wymaganych w obliczeniach naukowych. Obliczenia referencyjne pozwalają na wykonywanie i rozwiązywanie zadań wewnątrz sieci z wykorzystaniem danych dotychczasowych i następnych węzłów. Wykorzystanie nowych modeli urządzeń USB do wsparcia dla wersji docelowej systemu.

GectaHPC Advanced
2 kwartał 2020 – 1 kwartał 2021

Uruchomienie zaawansowanej wersji GectaHPC Blockchain z zastosowaniem nowych elementów strukturalnych Hardware Gateway. Wykorzystanie takich elementów umożliwi rozszerzenie funkcji systemu w zakresie przetwarzania danych poprzez możliwość sterowania nagrywaniem informacji wewnątrz sieci na różnych warstwach w określonym czasie.

GectaHPC Executive
2 kwartał 2021 – 2 kwartał 2022

Udoskonalenie GectaHPC Blockchain do poziomu Executive celem zabezpieczenia integracji danych z obcymi systemami.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co to jest klaster?

Klaster — to zespół komputerów, połączonych wysoko szybkościowymi kanałami łączności, stanowiącej z punktu widzenia użytkownika jedyny zasób aparatowy.

Co to jest technologia blockchain lub łańcucha bloków?

Blockchain (ang. blockchain lub block chain) — wybudowany zgodnie z określonymi zasadami ciągły konsekwentny łańcuch bloków (lista) zawierających informacje. Najczęściej kopie łańcucha bloków przechowywane są na wielu różnych komputerach z osobna.